Αποτελέσματα Πανελλήνιου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος 2009

Α’ Όμιλος

Αποτελέσματα 1ου Γύρου
Αποτελέσματα 2ου Γύρου
Αποτελέσματα 3ου Γύρου
Αποτελέσματα 4ου Γύρου
Αποτελέσματα 5ου Γύρου
Αποτελέσματα 6ου Γύρου
Αποτελέσματα 7ου Γύρου

Τελική Κατάταξη