Γενική Συνέλευση της ΕΣΣΑΜΘ – Πρόσκληση

Προς : Σωματεία Α.Μ.Θ. Καβάλα 14.11.2008
Κοινοποίηση : ΕΣΟ Αριθ. Πρωτοκ. 187

Koινοποίηση: ΕΣΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Προσκαλούνται όλα τα Σωματεία μέλη της Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008, ώρα 17.00, στη Ξάνθη, στο Αθλητικό Κέντρο Φ. Αμοιρίδης (θύρα 4), με τα εξής θέματα:

1. Προπονητικά Προγράμματα 2008 – 2009

2. Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2009

3. Εκλογές ΕΣΟ (7.12.2008)

4. Προτάσεις Σωματείων – Γενική συζήτηση

Η παρουσία στη Γενική Συνέλευση εκπροσώπων, κατά το δυνατόν, από όλα τα Σωματεία, θα βοηθήσει τη Διοίκηση της Ένωσής μας να συνεχίσει, με συλλογικότερη λειτουργία, τόσο την πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα όσο και τη γενικότερη προσπάθεια ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας.

Για την Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Θεοδωρίδης Β. Λιόγκας