Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα 6 – 9 – 2010

Προς τα Μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας και τους Γονείς των μαθητών – σκακιστών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, προσκαλεί τα μέλη του καθώς και τους γονείς των μαθητών – σκακιστών του, την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 11 π.μ. στη Στέγη του Σ.Φ.Γ.Τ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΤΟ ΟΞΥΤΑΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
1. Εξέταση πρότασης Δημάρχου για παραχώρηση χώρου σε οικοδομή στη συνοικία της Δεξαμενής.
2. Εναλλακτικές προτάσεις λύσης του Στεγαστικού προβλήματος.
3. Αξιολόγηση ενεργειών που έγιναν και λήψη απόφασης για τη μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του θέματος, η παρουσία όλων κρίνεται εντελώς απαραίτητη.
Δεν πρέπει να λείψει κανείς!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ