Συνέλευση για το Στεγαστικό πρόβλημα του Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας που έγινε την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στη Στέγη του ΣΦΓΤ, συζητήθηκε πάλι το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια το Σύλλογο, χωρίς δυστυχώς ακόμη να μπορεί να βρεθεί μία ικανοποιητική λύση.

Η έγγραφη δέσμευση του Δημάρχου Κ. Σιμιτσή για παραχώρηση της Παλιάς Βιβλιοθήκης (Μεγάλη Λέσχη) με προηγούμενη εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών μέσα στο 2010 δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
Η εναλλακτική λύση που προτάθηκε από τον Δήμαρχο για προσωρινή στέγαση σε ένα μικρό σχετικά χώρο στην πυλωτή μιας οικοδομής στη συνοικία της Δεξαμενής δεν έγινε δεκτή, ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. Η λύση αυτή κρίθηκε μη λειτουργική, κυρίως λόγω της απόκεντρης τοποθεσίας της που θα δημιουργούσε προβλήματα προσέλευσης ιδιαίτερα των μικρών σκακιστών και των γονέων τους με αποτέλεσμα ένα ανεπιθύμητο κύμα διαρροών στα μέλη του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση του Σκακιστικού Ομίλου αποφάσισε ομόφωνα σειρά κλιμακούμενων ενεργειών κρίνοντας την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος σαν προϋπόθεση της λειτουργίας του Ομίλου.
Άμεσα θα απευθυνθεί στο Δήμαρχο για να διευκρινισθεί εάν ο χώρος της Παλιάς Βιβλιοθήκης (Αναγνωστήριο Μεγάλης Λέσχης) μπορεί να παραδοθεί στο διάστημα των επόμενων 2 – 3 μηνών. Διαφορετικά θα ζητηθεί να παραχωρηθεί κάποιος αντίστοιχος χώρος στο κέντρο της πόλης και σαν πολύ καλή, προσωρινή έστω, λύση θα μπορούσε να αποτελέσει το κτίριο της Δημοτικής Καπναποθήκης που διαθέτει απεριόριστους ανεκμετάλλευτους χώρους.

Ο Σκακιστικός Όμιλος θα συντονίσει τις ενέργειές του με το Σ.Φ.Γ.Τ. Καβάλας, ώστε να δοθεί διέξοδος στις ανάγκες λειτουργίας και των δύο Συλλόγων, που η συστέγασή τους έχει καταστεί πλέον αδύνατη αφού δημιουργεί και στους δύο μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας. Σε νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη Κυριακή 19/9 στις 12 το μεσημέρι ο Σκακιστικός Όμιλος θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειές του.