Σχολικό Πρωτάθλημα 2009 – Προκήρυξη Δημοτικών Σχολείων Ν. Καβάλας

Καβάλα 27.2.2009
Αριθ. Πρωτοκ. 58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Οδός Εθνικής Αντίστασης 20
Τ.Θ. 1152 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Β. Νικολαϊδης
Τηλέφωνο: 2510 – 291.545

ΠΡΟΣ: Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων Ν. Καβάλας Μέσω Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Σχολικοί αγώνες ΣΚΑΚΙ
ΣΧΕΤ.: α) Προκήρυξη Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας αρ. 85070/3.12.2008
β) Aπόφαση ΟΕΣΑ αρ. 3/27.2.2009

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας, έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τους ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Ατομικούς και Ομαδικούς) των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Καβάλας για το σχολικό έτος 2008 – 2009, στις 7 και 8 Μαρτίου 2009.

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
6ο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό – Χρυσοστόμου Σμύρνης 10)

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι μαθητές θα αγωνισθούν κατά τάξεις και θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές κάθε τάξης.
Οι 5 πρώτοι νικητές κάθε τάξης προκρίνονται στους ημιτελικούς αγώνες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που θα γίνουν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 στην Προσοτσάνη του Νομού Δράμας.

ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς. Στην 1η έως και την 3η σκακιέρα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές ανεξαρτήτως φύλου και στην 4η σκακιέρα μόνο κορίτσια. Σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών – σκακιστών, μπορούν να συμμετέχουν και με 2 ομάδες. Οι 2 πρώτες ομάδες προκρίνονται στους ημιτελικούς αγώνες της περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας – Θράκης που θα γίνουν στις 14 Μαρτίου 2009 στην Καβάλα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες στο Ατομικό και στο Ομαδικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθούν με Ελβετικό σύστημα 5 γύρων και χρόνο σκέψης 15 λεπτά για κάθε παίκτη και επιπλέον 10 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την 1η κίνηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ατομικό Πρωτάθλημα ( Α’, Β’ & Γ’ Τάξη ), Σάββατο 7 Μαρτίου 2009: ώρα 09.30 – 14.00
Ατομικό Πρωτάθλημα ( Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Τάξη ), Σάββατο 7 Μαρτίου 2009: ώρα 16.00 – 20.30
Ομαδικό Πρωτάθλημα Δημοτικών Σχολείων, Κυριακή 8 Μαρτίου 2009: ώρα 09.30 – 14.00
Τελετή Λήξης – Απονομές Επάθλων, Κυριακή 8 Μαρτίου 2009: ώρα 14.00 – 14.30

ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ: 1ο Νικητή κάθε τάξης: Κύπελλο, 2ο – 3ο Νικητή και 1ο Κορίτσι κάθε τάξης: Μετάλλιο
ΟΜΑΔΙΚΑ: 1η – 2η – 3η Ομάδα: Κύπελλο στο Σχολείο και Μετάλλια στους μαθητές

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009.

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΕΠΘ, Δ/νση Φ.Α.
2. Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καβάλας
3. Σχολικό Σύμβουλο Φ.Α.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΣΑ
Βασίλης Νικολαϊδης