35ο  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ : Κυκλικό 5 ή 7 γύρων (Συμμετέχουν οι 6 έως 8 πρώτοι σκακιστές της αρχικής κατάταξης με ΕΛΟ > 2000)

Β΄- Γ΄- Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Ελβετικό σύστημα 7 γύρων

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :  Για κάθε παίκτη 90 λεπτά για 40 κινήσεις και 15 λεπτά ακόμη

για όλη την παρτίδα και επιπλέον 30 δευτερόλεπτα

για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση

 

Επιτρεπόμενος χρόνος προσέλευσης μετά την έναρξη των αγώνων, μέχρι 30 λεπτά