Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυριακής 15 Νοεμβρίου με θέμα το στεγαστικό πρόβλημα του Σκακιστικού Ομίλου, συνεχίζεται και αυτή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ώρα 11 π.μ. με την παρουσία του Δημάρχου Καβάλας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ο. Καβάλας, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος, κάνει έκκληση στα μέλη του καθώς και στους γονείς των μαθητών – σκακιστών του να παραβρεθούν όλοι.