Επικοινωνία

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 4, Καβάλα, 1ος όροφος, επάνω από την Δημοτική Αστυνομία
Τηλέφωνο: 2513500299