Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ευριπίδου 2, Καβάλα
Τηλέφωνα: 6973335374 (Θεοδωρίδης Βασίλης), 6977786035 (Αποστολακάκης Χριστόφορος)