Αιτήσεις προαγωγών διαιτητών για το 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεσ/νίκη, 20.01.2018
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 2
Πληροφορίες : Βύρων Τσορμπατζόγλου
ked@kedchess.gr
Τηλ. Επικ: 6974375072

Προς Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία
Λεωφ. Συγγρού 25, 11743 Αθήνα
Τηλ: 210-9221465, 9234342, 9220972
Fax: 210 9221620 info@chessfed.gr
Κοινοποίηση: Τοπικές Ενώσεις – Επιτροπές
Θέμα: Αιτήσεις προαγωγών διαιτητών για το 2018

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για προαγωγή διαιτητών θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 16/2/2018. Οι διαιτητές που επιθυμούν να προαχθούν θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα που βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ. (http://www.chessfed.gr/ked/proagogi). Οι προϋποθέσεις για την προαγωγή διαιτητών από την κατηγορία Γ΄ σε Β΄ και από Β΄ σε Α΄ αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6.1 και στις παραγράφους α και β του Κανονισμού Σεμιναρίων και Προαγωγών στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.:

α) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:
1. Ατομικό ελβετικό τουρνουά κανονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 γύρων. Η αναλογία διαιτητών προς παίκτες θα πρέπει να μην είναι μικρότερη του 1:20.
2. Ομαδικό πρωτάθλημα ή Ομαδικό Κύπελλο κανονικής διάρκειας που να διεξάγεται υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα με συμμετοχή ως διαιτητής συνάντησης σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές.
3. Σχολικά ατομικά ή σχολικά ομαδικά πρωταθλήματα οποιασδήποτε φάσης που να διεξάγονται υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα.
4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ράπιντ (ελβετικό) με διεθνή αξιολόγηση.
Ένα από τα τρία (3) τουρνουά πρέπει να είναι υποχρεωτικά κανονικής διάρκειας.
Στην ηλεκτρονική αίτηση προαγωγής για ΒΚ ο διαιτητής θα πρέπει να καταχωρεί υποχρεωτικά τους υπερσυνδέσμους των τουρνουά είτε από τον ιστότοπο της F.I.D.E. είτε του ιστότοπου του προγράμματος κληρώσεων που χρησιμοποιήθηκε.

β) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:
1. Τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση κανονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 γύρων. Η αναλογία διαιτητών προς παίκτες θα πρέπει να μην είναι μικρότερη του 1:20.
2. Ομαδικό πρωτάθλημα κανονικής διάρκειας που να διεξάγεται τουλάχιστον υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα με συμμετοχή ως διαιτητής συνάντησης σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές.
3. Tελική φάση ατομικών πανελληνίων πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο.
4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ράπιντ με διεθνή αξιολόγηση (μόνο ένα τουρνουά από τα τρία).

Για την Κ.Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος
Τσορμπατζόγλου Βύρων

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεροντόπουλος Πρόδρομος