Γενική Συνέλευση Σκακιστικών Σωματείων Καβάλας

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας
και των θυγατρικών Συλλόγων (Ο.Φ.Σ.Κ. – Σκακ. Κέντρο – Πνεύμαθλον)
που λόγω μικρής προσέλευσης μελών δεν έγινε στις 29 Ιανουαρίου
θα γίνει τελικά την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ.
στη Στέγη Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών.

  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης