Νέα Διοικητικά Συμβούλια Σκακιστικών Συλλόγων Καβάλας

Στη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου και στις εκλογές που ακολούθησαν αναδείχθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Σκακιστικών Συλλόγων της Καβάλας. Πρόεδρος στον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας εκλέχθηκε ο Δημήτρης Καφετζής, στον Όμιλο Φίλων Σκακιού Καβάλας ο Δημήτρης Καλαμούκος και στο ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ ο Γιάννης Τσίρλης.