Νέα Διοικητικά Συμβούλια Σκακιστικών Συλλόγων Καβάλας

Στη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου και στις εκλογές που ακολούθησαν αναδείχθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Σκακιστικών Συλλόγων της Καβάλας. Πρόεδρος στο Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ παρέμεινε ο Βασίλης Λιόγκας ενώ στον Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δημήτρης Καφετζής και στο ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ ο Χρήστος Ζησιάδης.