Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ.

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που έγινε στις 4 Δεκεμβρίου στη Δράμα, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 

Πρόεδρος: Αποστολακάκης Χριστόφορος (Καβάλα)
Αντιπρόεδρος: Βαγιανός Δημήτριος (Ξάνθη)
Γεν. Γραμματέας: Ζησιάδης Χρήστος (Καβάλα)
Ταμίας: Τσιβελεκίδης Χαράλαμπος (Καβάλα)
Μέλη: Δεμέλκας Παναγιώτης (Σέρρες)
Δεμιρτζόγλου Χρήστος (Δράμα)
Δόβρης Ηλίας (Αλεξανδρούπολη)
Καλαμούκος Δημήτριος (Καβάλα)
Φωτεινιάς Νικόλαος (Κομοτηνή)