Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας

Στην τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σ.Ο. Καβάλας που έγινε στις 15 Ιανουαρίου εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε αναδιάταξη στα Δ.Σ. των θυγατρικών συλλόγων Ο.Φ.Σ. Καβάλας και Πνεύμαθλον.