Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣ  :  Τα Μέλη των Σκακιστικών Συλλόγων και τους Γονείς των σκακιστών

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Ομίλου Φίλων Σκακιού και του Συλλόγου “Πνεύμαθλον” καλούν όλα τα μέλη τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11 π.μ.  στο Εντευκτήριο του Σκακιστικού Ομίλου (Ευριπίδου 2) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Απολογισμός δράσης 2018 (Αγωνιστικός, Διοικητικός, Οικονομικός)
  2. Έγκριση Απολογισμών
  3. Προγραμματισμός δράσης 2019
  4. Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλούνται όλα τα μέλη των Συλλόγων και οι γονείς των μαθητών να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουμε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του 2019 και την καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης των μαθημάτων – προπονήσεων και των αγώνων.

Η μεγάλη άνθιση του πνευματικού μας αθλήματος και το αναβαθμισμένο κύρος του Σκακιστικού Ομίλου στην πόλη μας για να συνεχισθεί και να εδραιωθεί, είναι ευθύνη πρώτα της Διοίκησης αλλά και υπόθεση όλων των μελών και των γονέων των μαθητών μας..

Για τον λόγο αυτό η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν συμμετοχή όλων στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντική

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ