Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ και ΗΡΑΚΛΗΣ εγγράφηκαν στο Μητρώο της ΓΓΑ

Μετά από προσπάθεια πολλών μηνών με τη συγκέντρωση και υποβολή σειράς εγγράφων και δικαιολογητικών τα τρία Σκακιστικά Σωματεία της Καβάλας πέτυχαν επιτέλους την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας στην διαδικασία εγγραφής είναι το γεγονός ότι στην λήξη της προθεσμίας, μόνο 110 από τα 220 ενεργά Σωματεία της ΕΣΟ εγγράφηκαν στο Μητρώο της ΓΓΑ.